บุคคลสำคัญ

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงวันเสวยราชย์ปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4

เด็กๆ คลิกดูที่ link สิคะ แล้วจะทราบว่าวันนี้สำคัญอย่างไร

กรุณาคลิกที่ link ด้านขวาเพื่อดูภาพเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช