วันจักรี

Posted Posted in บุคคลสำคัญ

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี วันนี้เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เด็กๆ คลิกดูที่ link สิคะ แล้วจะทราบว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยอย่างไร กรุณาคลิกที่ link ด้านขวาเพื่อดูภาพเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF […]

วันกองทัพไทย

Posted Posted in บุคคลสำคัญ

วันที่ 18 มกราคม ถูกกำหนดให้เป็นวันกองทัพไทย ซึ่งเป็นวันที่ระลึกในวาระที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถี กับพระมหาอุปราชาของพม่า และได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ปรากฏพระเกียรติยศเป็นเกียรติภูมิของกองทัพไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผืนแผ่นดินไทย และปวงชนชาวไทย สมควรอย่างยิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้วีรกรรมอันกล้าหาญของพระองค์ ลองติดตามอ่านดูสิคะ กรุณาคลิกที่ link ด้านขวาเพื่อดูภาพเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF วันกองทัพไทย

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Posted Posted in บุคคลสำคัญ

28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงวันเสวยราชย์ปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 เด็กๆ คลิกดูที่ link สิคะ แล้วจะทราบว่าวันนี้สำคัญอย่างไร กรุณาคลิกที่ link ด้านขวาเพื่อดูภาพเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช