วันสำคัญ

วันมาฆบูชา

วันเพ็ญเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติของไทย หรือ วันมาฆบูชา ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์

วันมาฆบูชาเมื่อ 2600 กว่าปีก่อน เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ในครั้งนั้นมีเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

  1. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3
  2. พระภิกษุ 1250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
  3. พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือ ผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
  4. พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์

วันมาฆบูชา จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งหมายถึง วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ (จาตุร หรือ จตุร หมายถึง 4) ในวันนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงแสดงหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์

กรุณาคลิกที่ link ด้านขวาเพื่อดูภาพเต็มในรูปแบบไฟล์ PDF วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาในปีนี้อยากขอให้เด็กๆตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะกระทำความดี, ไม่กระทำในสิ่งที่ผิด และทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสกันทุกคนเลยนะคะ