ตำนานสงกรานต์

Posted Posted in วันสำคัญ

ประเพณีตรุษสงกรานต์ ซึ่งหมายถึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นประเพณีที่งดงามและสืบทอดมาแต่โบราณ การเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 จนถึง 15 เมษายน คนไทยนิยมสรงน้ำพระ เพื่อให้เกิดสิริมงคลและเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ และใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น นอกจากนี้เทศกาลสงกรานต์ยังเป็นโอกาสดีที่จะเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน เพราะวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ และกำหนดให้วันที่ […]

วันมาฆบูชา

Posted Posted in วันสำคัญ

วันเพ็ญเดือนสามตามปฏิทินจันทรคติของไทย หรือ วันมาฆบูชา ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชาเมื่อ 2600 กว่าปีก่อน เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ในครั้งนั้นมีเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 พระภิกษุ 1250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย […]